ZŤP program

ZŤP program občianskeho politického hnutia Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 5.3.2016

LogoODVAHA

1. Zvýšenie opatrovateľského príspevku minimálne na dvojnásobok minimálnej mzdy. Opatrovatelia zabezpečujú 24-hodinoú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutú osobu, rodinného príslušníka, čím šetria peniaze štátu, keďže ZŤP dieťa, občan nie je umiestnené v DSS, platia z tohto príspevku zdravotnícke pomôcky, lieky, rôzne terapie, špeciálnu stravu, častokrát je tento príjmom jediným v rodine a žijú z neho minimálne ľudia. Zavedenie 13. príspevku pre opatrovateľov.

2. ZŤP BONUS. Zavedenie tohto bonusu pre rodiny, kde živiteľom rodiny je opatrovateľ a v rodine sú minimálne dve maloleté deti, návrh 200,- Eur.

3. Zvýšiť príspevok na benzín a prepravu – navýšenie tohto príspevku na 100,- Eur mesačne.

4. Zvýšenie príspevku na hygienu.

5. Zrušenie doplatkov na lieky pre ZŤP občanov resp. spätná refundácia cez poisťovne.

6. Zmeniť systém nákupu zdravotníckych pomôcok na nákup centrálne cez ministerstvo zdravotníctva, čím sa ušetria veľké finančná prostriedky, rozšírenie ponuky uhrádzaných pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby ako sú invalidné vozíky, rehabilitačné pomôcky atď.

7. Zrušenie doplatkov na kúpeľnú liečbu pre ZŤP občana a jeho sprievodcu a pre deti do veku 18 rokov.

8. Zrušenie doplatkov na dietetické potraviny uhrádzané zdravotnou poisťovňou napr. pri celiakii atď.

9. Zmeniť a zjednodušiť systém posudzovania ZŤP občanov pri opakovaných žiadostiach po prvotnom posúdení.

10. Zavedenie hipoterapie a canisterapie, akupunktúry, do systému zdravotníckej strarostlivosti uhrádzaných zdravotnou poisťovňou.

11. Zavedenie súkromných rehabilitačných center (Adeli, Renona atď) do sieti kúpeľných a rehabilitačných zariadení pri kt. sú pobyty uhrádzané cez zdravotnú poisťovňu.

12. Zrušiť doplatky v nemocniciach počas hospitalizácie dieťaťa za ubytovanie rodiča, keďže rodič tam funguje 24h denne často v mizerných podmienkach a personál vykonáva väčšinou len odbornú zdravotnícku starostlivosť.

13. Zaviesť dobrovoľné očkovanie detí resp. možnosť dobrovoľného výberu rodiča, či bude jeho dieťa očkované alebo nie ! (Vzhľadom k dramatickému nárastu nežiadúcich účinkov ako sú autizmus, ADHD, autoimúnne, neurologické ochorenia, atď., by mal každý rodič mať právo rozhodnúť slobodne o zdraví svojho dieťaťa.)

14. Zaviesť parkovanie pre ZŤP na všetkých parkoviskách bezplatne a povinnosť zabezpečiť dostatočný počet parkovacích vyhradených miest pre ZŤP v každom meste, taktiež na súkromných parkoviskách.

15. Zlepšiť podmienky v nemocniciach pre hospitalizované deti a rodičov.

16. Zvýšenie noriem na predpis ortopedickej obuvi a ďalších pomôcok hradených cez zdravotnú poisťovňu.

17. Bezplatné používanie diaľnic pre ZŤP držiteľov parkovacích preukazov. Kontrola neoprávnene vydaných modrých parkovacích preukazov (drahé vozidlá).

18. Zrušiť nariadenie EU o zdravotných tvrdeniach a potravinách na výživové a prírodné produkty, taktiež zrušenie obmedzení na dovoz , zrušenie zákazu informovať na vonkajších obaloch atď.

19. Navýšenie invalidných, sirotských dôchodkov.

20. Zlepšiť a vybudovať systém integrácie a zaradenia detí po opustení detských domovov a zaradenie do bežného života.

21. Zrušiť hranicu príjmu, ktorú môže v súčasnosti opatrovateľ zarobiť (viď systém v ČR). V prípade prekročenia tejto hranice opatrovateľ odvedie do ŠR odvody a dane.

22. Zrušiť pravidelné mesačné preukazovanie výšky príjmu opatrovateľa, ktorý aj zároveň pracuje. Opatrovateľ, ktorý sa snaží popri ZŤP dieťati pracovať, musí v súčasnosti každý mesiac chodiť na úrad práce, podobne ako nezamestnaný, aby na úrade preukázal svoj príjem. Uvedené potvrdenie musí nosiť osobne, nakoľko doručenie cez portál slovensko.sk, ktorý je zriadený práve na komunikáciu s úradmi, nie možné vykonať, pretože zamestnanci úradu práce vraj nie sú na toto vyškolení.

23. Povinnosť každej ambulancie, lekára vyhradiť ordinačné hodiny pre ZŤP pacientov . Nie je mysliteľné čakať  s dieťaťom, kt. má napríklad hyperaktivitu -ADHD, autizmus, v ambulancii3 hodiny, ako je to  niektorých spádových detských nemocniciach štandardom….

24. Uzákoniť povinnosť pri prijímaní dieťaťa do každej špeciálnej školy prejsť nezávislými testami u nazávislého klinického psychológa. (Školy si väčšinou tento proces riešia cez svojich školských psychológov, častokrát sa na špeciálne školy dostanú deti , ktoré tam nemajú čo hľadať, zo zlého sociálneho prostredia, rómskej menšiny, neprispôsôsobivé, ktorých sa bežné základné školy radi zbavujú a následne dochádza častokrát až k šikane detí ZŤP so špeciálnymi potrebami, pre ktoré sú špeciálne školy určené!

25. Vybudovať a zlepšiť systém zariadení pre ZŤP občanov po skončení povinnej školskej dochádzky, stredných škôl, rozšírenie siete chránených dielní a zlepšiť možnosť uplatnenia pre ZŤP občanov.

26. Zlepšiť finančné ohodnotenie pracovníkov v špeciálnom školstve – pedagóov, asistentov, ošetrovateľov, rehabilitačných pracovníkov a ostatého zdravotníckeho personálu.Navýšiť počty asistentov na špeciálnych školách, materských školách. Zlepšiť financovanie domovov sociálnych služieb

27. Povinnosť štátu platiť odvody do sociálnej poisťovne až do konca poberania opatrovateľského príspevku , .t.j. viac ako 12 rokov, ako je to v súčasnosti.

28. Dôchodky pre opatrovateľov – zaviesť povinnosť štátu vyplácať opatrovateľovi po dovŕšení dôchodkového veku minimálny dôchodok vo výške 500,- Eur mesačne.

 

Vypracovala: Zuzana Hluchá, kandidátka vo voľbách do NR SR v roku 2016