Voľby 2016

Máte záujem a možnosť nejakým spôsobom podporiť, zviditeľniť našu stranu alebo pomôcť nám dohliadnuť na zákonný priebeh nastávajúcich parlamentných volieb?

Chcete aj Vy priložiť svoju ruku k dielu a pomôcť nám dosiahnuť náš hlavný spoločný cieľ – zmenu fungovania slovenskej politiky a zlepšenie života obyčajných Slovákov?

Môžete tak učiniť dvoma spôsobmi

– svojou účasťou vo volebnej komisie vo Vašom volebnom okrsku, viac o tom sa dočítate tu:

ÚČASŤ VO VOLEBNEJ KOMISII

– inou formou dobrovoľníckej výpomoci, viac o tom sa dočítate tu:

DOBROVOĽNÍCKA VÝPOMOC

Ak máte záujem pomôcť našej strane, prosím vyplňte a odošlite nám vyplnený niektorý z daných dotazníkov, prípadne oba :) Ďakujeme