Darcovia

Zoznam darcov, ktorí prispeli našej strane sumou vyššou ako 380€

10 000€  – Stanislav Martinčko (Košice, Stálicova 10)

7 010€  – Stanislav Martinčko (Košice, Stálicova 10)

500€ – JUDr. Jozef Zaťko (Dolný Ohaj, Hlavná 59/106)

500€ – Stanislav Martinčko (Košice, Stálicova 10)

1 000€ – Róbert Novotný (Levoča, Hviezdoslavova 16)

1 200€ – Róbert Novotný (Levoča, Hviezdoslavova 16)

500€ – Ján Runčák (Košice, Dargovských hrdinov 2)

2 000€ – Ľubor Perháč (Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 274)

400€ – Margita Nagyová (Košice, Podtatranského 2)

400€ – Daniel Diškanec (Martin, Kratinová 11)

400€ – MUDr. Ivan Goňko (Košice, Barca, Pri Vagovni18)

2 000€ – Róbert Novotný (Levoča, Hviezdoslavova 16)

411€ – Milada Perháčová (Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 274)

Všetkým darcom (nielen tým, ktorí dali viac ako 380€) zo srdca ďakujeme!